Més progrés - Més socialisme

Volem dir ben clar més progrés, més socialisme

11.10.06

SIGNA EL MANIFEST!

Si voleu signar aquest manifest, podeu enviar un e-mail amb
NOM, COGNOMS, DNI, PROFESSIÓ i MAIL a:

mesprogres.messocialisme@gmail.com

Les dades que ens feu arribar seran tractades de forma confidencial.